Som konsult i CCS Management AB är det du, den enskilde konsulten, som är vår profil och vårt erbjudande gentemot uppdragsgivaren. Det ställer naturligtvis höga krav på dig. Du har vår samlade kompetens och erfarenhet som stöd men det är dina egna styrkor, erfarenheter och förmågor som är avgörande för både din och vår framgång.

Som komplement till den utveckling du finner i genomförda projekt och i utbytet med dina kollegor är vi måna om kontinuerlig kompetensutveckling genom olika former av kurser och utbildningar. Individuell frihet tillsammans med stödet av dina kollegor ger också stark näring åt din personliga utveckling.

Är du intresserad så kontakta någon av oss tre i företagsledningen. Kontaktuppgifter finns under kontakt.