Våra befintliga kunder finns inom branscherna Telekom, Bank och Finans, Offentlig Sektor samt Organisationsverksamhet. Här följer några exempel på aktuella uppdrag.

Uppdrag för Telekomföretag

Konsultuppdrag i linjeorganisation som förvaltar globala system. Kravprocess, strategi, driftuppföljning samt beställning och uppföljning av systemutveckling från externa leverantörer.
Definition och utveckling av affärsprocesser inom försäljning och marknadsföring, utvärdering av möjliga stödsystem och leverantörer samt upphandling av system.

Uppdrag för myndighet

Upphandling av beslutsstödssystem och outsourcing av systemets underhåll och förvaltning.

Uppdrag för stor medlemsorganisation

Upphandling av medlemsadministrativt system. Genomgång av IT-leverantörskontrakt och förslag till förbättring av avtal.

Upphandling av outsourcing av IT-drift och support.

Uppdrag för Bank

Projektledning av att sätta upp och leda acceptanstester samt drift av kundens totala leveransgodkännande.

I projektet ingick flera externa leverantörer.